ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΜΑΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση της αγορά σας μπορείτε να δηλώσετε την εγγραφή στη σελίδα μας ή όχι, ή να δηλώσετε την επιθυμία σας για εγγραφή στο εταιρικό μας newsletter. Με όλες τις παραπάνω ενέργειες, γνωστοποιούνται από εσάς προσωπικά δεδομένα προς στην εταιρία μας (όπως oνοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.). Η συλλογή και η χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους. Τα δεδομένα αυτά, σε καμία περίπτωση, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ζητηθούν από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση: μέσω e-mail στο evmarosart@gmail.com